PROIEKTUA

MEEVCE-ren helburuak

Egiazko eragiketa-baldintzetan osagai eolikoen bizialdia luza dezakeen metodologia ebolutiboa lortzeko beharrezko ezagutza sortzea da proiektu honen helburu nagusia.

Azpi-Helburuak

 • 1Eredu aurreratuak sortzea, fabrikazioaren ondorengo egoera, eragiketa-aldiko degradazio-maila eta degradazio honek osagai eolikoetan zein sistema osoan (turbina) eragin dezakeen jokabidea aurreikusi ahal izateko.

 • 2Eskala murritzeko prozedurak edo saiakuntza-bankuak asmatu, garatu, diseinatu eta eragiketan jartzea, eskala errealean gertatzen diren degradazio-mekanismoak erreproduzitzeko eta iragartze-eredu aurreratuak baliozkotzeko, kontrolpean eta ekonomikoki bideragarria den moduan.

 • 3Osagai eolikoen biki digitalak sortzeko metodologia garatzea, honako hauek kontuan hartuz: (i) fabrikazioaren ondorengo egoera bizialdi baliagarriaren hasieran, (ii) degradazio-maila eta (iii) bizialdian zehar izandako degradazio-mailari lotutako jokabidea.

 • 4Osagai anitzeko eredu holistikoa lortzea, degradazioak turbinan eragindako ondorioak modu ebolutiboan barne hartuz. Osagaien arteko elkarreraginak hobeto ulertzen lagunduko du, baita horien degradazioak turbinaren eta gainerako osagaien jokabidean duen eragina ere.

Irismen teknologikoa

Osagaiak

Bazkide bakoitzak osagai eoliko kritiko baten azterketa eta modelizazio ebolutiboari ekingo dio.

PALA
Aerodinamika Erosioa
ERRODAMENDUA
Tenplaketa Degradazioa
BIDERKATZAILE
Tenplaketa/Iraoketa Kontaktua Higadura
ARDATZA
Aerodinamika Erosioa

TURBINA EOLIKOA

Osagai kritikoak

Degradazio-mekanismoak

 • Osagai kritikoa
  PALA
   Degradazio-mekanismoak
  • Aerodinamika
  • Erosioa
 • Osagai kritikoa
  BIDERKATZAILE
   Degradazio-mekanismoak
  • Tenplaketa/Iraoketa
  • Kontaktua
  • Higadura
 • Osagai kritikoa
  ERRODAMENDUA
   Degradazio-mekanismoak
  • Tenplaketa
  • Degradazioa
 • Osagai kritikoa
  ARDATZA
   Degradazio-mekanismoak
  • Tenplaketa/Iraoketa
  • Nekea

Osagai desberdinei helduta ere, ikertu beharreko teknologiak berberak dira, eta partekatutako interes garbia dago proiektuan jorratuko diren teknologien inguruan:

Tenplaketa eta Iraoketa

IKERLAN, CEIT eta BEARINN arduratuko dira tenplaketa eta iraoketa prozesua aztertzeaz, labe bidezko zein indukzio bidezko beroketan. Teknologia hau kontaktu larriak dituzten osagai metaliko guztiei lotuta dago, eta beraz, interesgarria da ardatzetarako, engraneetarako nahiz errodamenduetarako.

Higadura

Higadura turbinako errotorearen osagai guztiei eragiten dien degradazio-fenomeno arrunta da. Katastrofikotzat jotzen ez den degradazio-mekanismoa izanik, ez dauka oso iragarpen-eredu garaturik sektore eolikoaren barruan, baina inpaktu garrantzitsua du osagaiaren zein turbina osoaren jokabidean. MONDRAGON UNIBERTSITATEAk aztertuko duen palaren higadurak pieza horren jokabide aerodinamikoa aldarazten du, baita gainerako osagaiek jasan beharreko kargak ere. Engranearen (IKERLAN), errodamenduaren (BEARINN) eta ardatzaren (CEIT) higadurak eragin zuzena du osagai horiek sorgailu elektrikoraino parekotasuna eta potentzia mekanikoa transmititzeko duten gaitasun eta erresistentziaren gainean.

Azterketa mailak

MEEVCE-K PLANTEATUTAKO METODOLOGIAK BIZIALDIA LUZATZEKO HIRU ESKALATAKO AZTERKETA EKARRIKO DU:

03
GOIKO
MAILA
+03
Turbinaren eredu holistikoa, osagai bakoitzaren biki digitalak integratuz, bakoitzaren degradazio-maila eta honek gainerako osagaietan zein makina osoan izango duen eragina ulertzeko aukera erraztuko duena.

02
TARTEKO ESKALA
+02
Osagai bakoitzaren biki digitala, eredu aurreratuek elikatuta, eragiketan dagoen osagai baten fabrikazio osteko egoera, degradazio-maila eta honi lotutako jokabidea iragartzeko gai izango dena.

01
BEHEKO ESKALA
+01
Osagaien degradazio-mekanismo nagusiei lotutako fenomeno fisikoak ulertu eta iragartzeko eredu aurreratuak, eta hauen baliozkotze esperimentala laborategi-eskalako saiakuntzen bitartez.

Eragiketa-aldian bizialdia luzatu ahal izateko, zirkulua itxi behar da, baina modu ebolutiboan egin behar da, osagaien arteko kargak eta elkarrekintzak nola aldatzen diren kontuan hartuz, osagai bakoitzaren egoera berriz ere eguneratzeko.

Aurreikusitako emaitzak

 • 1Degradazio-mekanismo nagusiei eta baliozkotze esperimentalari lotutako fenomeno fisikoak ulertu eta iragartzeko eredu aurreratuak.

 • 2Osagai bakoitzaren biki digitala, fabrikazioaren ondorengo egoera, degradazio-maila eta honexeri lotutako jokabidea iragarri ahal izateko.

 • 3Turbinaren eredu holistikoa, osagai bakoitzaren biki digitalak integratuz, bakoitzaren degradazio-maila eta honek gainerako osagaietan zein makina osoan izango duen eragina ulertzeko aukera erraztuko duena.

Adierazle nagusiak

12

indexatutako 12 argitalpen zientifiko

10

balizko 10 transferentzia-akordio enpresekin

Jarduerak

Osagai eolikoen bizialdi baliagarria luzatzeko metodologia ebolutiboa

1. Jarduera

osagaien arteko
Kargak eta Interakzioa

MEEVCE

4. Jarduera

Osagaiaren Biki Digital
ebolutiboa

2. Jarduera

Iragartzeko Eredu
aurreratuak

3. Jarduera

Eskala murritzeko Saiakuntzak

5. Jarduera

Hedapena eta transferentzia

Partzuergoa

IKERLAN will be coordinating the project and also leading the scaling up and generation of Digital Twins. In addition, four members of the Basque Science, Technology and Innovation Network will also be taking part: BEARINN, CEIT, MONDRAGON UNIBERTSITATEA and BASQUE ENERGY CLUSTER.