TESTUINGURUA

Birziklatzea

Europan dauden parke eolikoen proportzio handi baten bizialdi baliagarria hamarkada honen (2020-2030) bukaeran amaituko da. Egoera honetan, konfiskatzearen kostu handiek eta hainbat osagai birziklatzeko ezintasunak bultzatuta, sektorea egun dauden makinen bizialdi erabilgarria luzatu eta berrindartzearen alde apustu egiten ari da.

Parke eolikoen ahalmen berriztatzailea (2021-2030)

Sorburua: Wind Europe

Bermeak

Joera hau berealdiko erronka da, izan ere, dauden makinetan osagai erabiliak eta osagai berriak konbinatzera behartzen du sektorea, betiere berme teknikoak eta segurtasunekoak betez. Horretarako, funtsezkoa da osagairik kritikoenen fidagarritasun estrukturala zehaztea, haien bizialdi baliagarriaren amaieran nahiz eragiketa-aldi osoan, mantentze-lanei eta/edo ordezte-lanei dagozkien eragiketak planifikatzeko eta turbinen bizialdi baliagarria luzatu ahal izateko.